adygintour@mail.ru

+7 (8772) 56 88 68

Адыгэ чIыгум зыщыжъугъэпсэфынэу Адыгэ Республикэм шъукъеблагъ

Адыгэ чIыгум зыщыжъугъэпсэфынэу Адыгэ Республикэм шъукъеблагъ

Адыгэ тхыдэм хабзэм культурэм чIыгум нэIуасэ шъуафэхъунэу Адыгэ Республикэм шъукъеблагъ

Ку ЗекIо Адыгэ Республикэ
Нэбгырэ пчъагъэу купым хэтыщтыр: 9 щегъэжьагъэу 16 нэс
Хэтын зилъэкIыщтыр: КIэлэцыкIуи ныбжь зиIэхэри
Лъэхъаныр: жъоныгъуакIэм ыкIэм щегъэжьагъэу чъэпыогъум ипэублэ нэс
Уасэр зы нэбгырэм пае: $430 

ГущыIап
Адыгэ Республикэм анахь чIыпIэ дахэу ыкIи анахь гъэшIэгъоныхэу итхэр къэтылъэгъущтых. Адыгэ къалэхэм ыкIи Адыгэ къуаджэхэм тащыIэщт.
Ащ фэшъхьэфэу Адыгэ хэкум итхыдэ, Адыгэ культурэм ыкIи хэкум щыпсэурэ адыгэхэм нэIуасэу тафэхъущт.

ТызыдэщыIэщтхэр кIэкIэу
Краснодар
Мыекъуапэ
Хьаджыкъо, Дахъо, ХъымыщкIэй, Гъуазэрыплъ
Псы-ефэхыхэу Руфабгъо, Лагъо Накъ
Джаджэ, Пэнэжъыкъуай, Адыгэкъал, Тахъутымкъуай, Афэпсып
Хьакурыхьабл, Еджэркъуай, Кошхьабл, Фэдз

ЗекIо програмэр

А-1 маф
Краснодар икъохьылъатэ тIысыпIэм тыщэзэIукIэ. Ащ тыкъекIи, Мыекъуапэ тыкъакIо. ХьэкIэщэу Нарт тыкIахьэ.

А-2 маф
Мыекъуапэ дэт чIыпIэ дахэхэр ыкIи гъэшIэгъоныхэр къэтэкIохьы. Адыгэ Республикэм ипарламентрэ ихькумэтрэ зычIэс унэ, утыкоу Ленин, Щэн-Щэфэн зыщыкIорэ чIыпIэхэр (бэдзэр), Адыгеим и лъэпкъ музей ыкIи нэмыкIыхэр.

А-3 маф
Адыгеим и къушъхьэ-мэз дахэхэр къэтыкIохьыщтых. Хьаджыкъо идэжь Iут испун, псыхъоу Шъхьэгуащэ зыдэчъырэ Хьаджыкъо тIоладжэ, къуаджэхэу Дахэ, ХъымыщкIэй, Гъозэрыплъ, хэкум испун анахь инэу итыр Гъозэрыплъ щытлъэгъущт.

А-4 маф
Псы-ефэхыхэу Руфабгъо ыкIи къушъхьэу Лъагъо-Накъэ тыкIощт. Ащ тыдэкIуае зыхъукIэ къушъхьэхэм уащызэхэплъэщт чIыпIэ дахэхэм такъыщыуцущт. Лъагъо-Накъэ щыIэ пешерым гъэшIэгъоным тычIэхьэщт. Лъагъо-Накъэ лъэгум тыхэплъэщт.

А-5 маф
Адыгэ Республикэм икъохьапIэ лъэныкъо ит къуаджэхэр, къалэхэм къэтыкIохьыщтых. Къуаджэу Джаджэ дэт милион пчъагъэ зиныбжь мыжъо музейр зэдгъэлъэгъущт. ЫтIанэ къызэкIэлъыкIоу тадэхьэщт Пэнэжъыкъуае, Адыгэкъалэ, Тахъутымкъуае ыкIи Афэпсып.

А-6 маф
Адыгэ Республикэм икъыкъокIыпIэ лъэныкъо щыIэ къуаджэхэр къэтыкIохьыщтых. Хьакурынхьаблэ, Еджэрыкъуае, Кошхьаблэ ыкIи Фэдз.

А-7 маф
Мы мафэм Мыекъуапэ зыщыдгъэпсэфыщт. Хэти шъхьафитэу къикIохьыщт, благъэхэр, дучанхэр, бэдзэрхэр ыкIи нэмыкIхэр.

А-8 маф
Краснодар къохьылъатэ тIысыпIэм тэкIуи тыкъызыдэкIыгъэ чIыпIэхэм тэбыбыжьы, Адыгэ хэкум опсэу етэIожьы, ежьри гъугу маф къытеIожьы.

Уасэм хахьэрэр:
ХьакIэщ чIэлъыныр + пчъэдыжьыщхэ ыкIи пчыхьэщхэ
КукIэ укъащэн-уащэжьыныр
КIэхьапкIэхэр: Хьаджыкъо тIоладжэ, Псыефэхэу Руфабгъо, Гъозэрыплъ дэт чIыгу ухъумгъэр
ЗекIо зещакIор

Уасэр тегъэпсыхьагъ нэбгрэ 16 купым хэттмэ, ащ нахь макIэмэ е нахьыбэмэ уасэм зэхъокIыныгъэхэр иIэщт.

Уасэм хахьэрэп:
Визэр ыкIи Краснодар къухьэлъатэм ипкIэ. (Визэм тефэщт 150 дуллар, къохьлъатэм Стамбул Краснодар кIо-къэкIожь 300 дуллар фэдиз.)

НэмыкIхэр
Купэу къэзыкIохьыщтхэм яшIоигъонкIэ програмэмэ зэхъокIынхэр хэтышIэхьын тлъэкIыщт.

Çerkes Adıge ülkesinde keyifli bir tatil için Adıgey Cumhuriyetine buyurunuz!
Çerkes ülkesi sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyacaktır.
Çerkes tarihi, gelenek, kültür ve milli değerlerlerimiz bakımından memleketimize hakim olmak için sizleri Adıgey Cumhuriyetine bekliyoruz

Araç ile Adıgey Cumhuriyeti gezisi
Gruplarımız: 9 kişiden başlayarak 16 kişiye kadardır
Kişi başı ücret: 350 Dolar
Sezon: Mayıs sonundan başlayıp Ekim başına kadar devam edecektir.
TANITIM:
Adıgey Cumhuriyetinin en güzel ve en ilginç yerlerini göreceğiz. Çerkes şehir ve köylerinde bulunacağız.
Bunlardan başka artı olarak Çerkes ülkesi tarihi, Çerkes kültürü, milli değer ve kültür neferlerimizle tanışacağız.

Kısaca, Gezide Bulunacağımız Yerler:
Krasnodar
Maykop
Hacıko, Daho, Hımışkey, Ğozerıpl
Rufabğo, Lago Naki
Penejukay, Adıge Kale, Tahtamukay, Afepsıp
Hakurıne Hable, Yecerıkuay, Koşhable, Fedz

Gezi Programı:

1. Gün
Krasnodar hava alanından gece saat 2 sularında sizi karşılıyor ve ordan Maykop şehrine getirip, otel Nart^a yerleştiriyoruz

2. Gün
Maykop şehir merkezinde ki ilginç ve tarihi yerler gezisi; Adıgey Cumhuriyeti meclisi ve hükümet binası, Lenin meydanı, alışveriş merkezleri, Çerkes milli müzesi ve diğer müzelere uğruyoruz.

3. Gün
Adıgeyin güzel dağ ormanlarına yolculuk; Hacıko bölgesinde ki Yisp evi, Şhaguaşe nehrinin akıp geçtiği Hacıko deresi, güzel köyler, Hımışkey, Ğozerıpl ve burada ki ülkenin en büyük Yisp evini göreceğiz.

4. Gün
Rufabğo şelaleleri ve Lago Naki dağlık bölgesi gezisi; Bu dağlık bölgesine giderken bölgenin eşsiz eşsiz manzaralarını güzel dinlenme tesislerinde duraklayarak seyredeceğiz. Lago Nakide bulunan ilginç mağaraya gireceğiz ve Lago Nakinin eşsiz manzaralı platosunu göreceğiz.

5. Gün
Adıgey Cumhuriyetinin batısında bulunan köy ve kasaba gezileri; Gyakinskayada bulunan milyonluk yaşta ki taşların bulunduğu müzeyi ziyaret edeceğiz. Sonra ordan çıkıp Penejukay, Adıge Kale, Tahtamukay ve Afepsıp köy ve kasabalarını ziyaret edeceğiz.

6. Gün
Adıgey Cumhuriyetinin doğusunda yer alan Hakurıne Hable, Yecerıkuaye, Koşhable ve Fedz köylerini gezeceğiz.

7. Gün
Bugün içerisinde Maykop şehrinde dinleneceğiz. Herkes serbest olarak isteyen yakınlarıyla buluşacak isteyen market, pazar ve geleneksel milli dükkanlarımıza gidecek.

8. Gün
Bugün gezimizin son günü akşam saatlerinde küçük gezinti halinde aracımızla havaalanına doğru yol alıyoruz, Çerkes ülkesine teşekürlerimizi sunarak sabaha doğru gece saat 04:00 uçağıyla ülkeden ayrılıyoruz . Çerkes ülkesi sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyacaktır.

Ücrete Dahil Olanlar:
Otel konaklama, sabah ve akşam yemeği, araç servisi, rehberlik hizmeti
Gezimizin ücreti 16 Kişilik gruba göre belirlenmiş olup eğer ki kişi sayısında artma veya azalma olursa ücretlendirmede ona göre değişiklik olacaktır.

Ücrete Dahil olmayanlar:
Yol ve vize masrafları seyahatçilerimizin kendi sorumluluğundadır.

maykop-nart2

maykopmechet12

adygea-museum

adygea-laganaki

adygea-rufabgo

 

Оставить комментарий

ЫшъхьагъкIэ дэкIоен