adygintour@mail.ru

+7 (918) 225-85-16

КъытэпIолIэнэу узыфаер

logo

Уигухэлъхэр АдыгИнтур паекIэ къытэIолIэнэу уигуапэмэ мыщ къытфэптхынэу плъэкIыщт.

1 Комментарий

  • Асльан

    Асльан

    Комментировать Бэрэскэшху, 01 Тыгъэгъазэм и 2017, 06:10

    Тхьэм шъуегъэпсэу гъогу маф.

Оставить комментарий

ЫшъхьагъкIэ дэкIоен