adygintour@mail.ru

+7 (8772) 56 88 68

Адыгэ хьалыжъом имафэ псыкъефэхэу Гъофыбгы (Руфабгъо) щыкIуагъ

Мэкъуогъум и 6-м, (10.06.2018), Адыгэ хьалыжъом имафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Адыгэ Республикэм ит псыкъефэхэу Гъофыбгы (Руфабгъо) щыкIуагъ.

МэфэкIым икIэщакIохэр: «Руфа-Тур», Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ ыкIи Адыгэ Республикэм зекIомкIэ и Комитет.

МэфэкI зэхахьэм зэфэшъхьаф хьэлыжъохэр къыщагъэлъэгъкагъэх, зэнэнэкъокъухэр щыIагъэх ыкIи кIэухым джэгъу ашIыгъ.

Сурэтхэр: adygvoice.ru

h2

h3

h4

h5

h6

 

Мы аужьырэ сурэти 4-р зытрихыгъэр: Куных Нурбый

rufa1

rufa2

rufa3

rufa4

 

Медиа

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.

ЫшъхьагъкIэ дэкIоен